Implementaciju Moodle portala za učenje na daljinu

Temelj svakog projekta implementacije učenja na daljinu predstavlja odabir odgovarajućeg sustava za učenje na daljinu (Learning Management System). Vjerujemo da sustav za učenje na daljinu treba biti sveobuhvatan tj. da sadržava sve alate koji predstavljaju substitute/zamjenu tradicionalnom učenju u učionici.

Moodle LMS –  sistem za učenje na daljinu je osnova našeg poslovanja.

Moodle LMS je najrasprostranjeniji portal na svijetu za učenje na daljinu otvorenog koda s preko 330 milijuna korisnika. Dizajniran je kako bi pružio podršku predavačima i studentima.

Funkcionalnosti Moodle LMS-a
Karakteristike Moodle portala za učenje na daljinu