Savjetovanje u pripremi i razradi projekta učenja na daljinu

Svjesni činjenice da je implementacija projekta učenja na daljinu dugoročni projekt koji značajno može utjecati na budućnost organizacije, našim klijentima pružamo usluge: planiranja – projektiranja, vođenja i nadzora.

Koristeći dugogodišnje iskustvo u području učenja na daljinu, prateći svjetske trendove, te imajući u vidu najbolje prakse, svakom projektu pristupamo s posebnom pažnjom kako bi iskoristili sve potencijale „online“ učenja i prilagodili ih specifičnostima, zahtjevima i potrebama klijenta.

Savjetovanje u pripremi i razradi projekta učenja na daljinu